Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.x
POLSKIE CERTYFIKOWANE KOSMETYKI NATURALNE
POLSKIE CERTYFIKOWANE KOSMETYKI NATURALNE
Blog
#MiastoNaturativ - znajdź wlepkę i wygraj kosmetyki

#MiastoNaturativ - znajdź wlepkę i wygraj kosmetyki

2018-05-25

Tajemnicze "drzewko" opanowuje Warszawę! Może napotkasz je podczas spaceru w swoim ulubionym miejscu? Gdzieś nad Wisłą? Może na pl. Defilad albo pod Pałacem Kultury? Na pl. Unii lub Grzybowskim? Szukajcie, a znajdziecie! Zróbcie zdjęcie i opublikujcie na Instagramie koniecznie oznaczając @naturativ i dodając #Miasto Naturativ. Nagrody czekają!

REGULAMIN KONKURSU #MiastoNaturativ:

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem Wakacyjnego Konkursu (dalej: „Konkurs”) jest spółka Naturativ Sp. z o.o., adres siedziby: Konstancin - Jeziorna 05-520, ul. Asnyka 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs trwa w okresie od 28 maja 2018 r. do 3 czerwca 2018 r. Do dnia 22 czerwca 2018 r. zostaną wydane w Konkursie nagrody. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 5 czerwca 2018 r.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. ), posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków organów statutowych Organizatora jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu oraz członków rodzin osób wskazanych powyżej. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Aby wziąć udział w konkursie, należy opublikować w serwisie społecznościowym Instagram zdjęcie, na którym widoczna będzie wlepka z drzewkiem – przykład wlepki na zdjęciu poniżej, oznaczyć profil @Naturativ i dodać hashtag: #MiastoNaturativ. Jury wybierze 7 zdjęć, a laureaci sami wybiorą swoje nagrody. Dla każdego 2 dowolne kosmetyki Naturativ, wybrane ze strony www.naturativ.pl

Miasto Naturativ

§ 3 NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

1. W konkursie nagrodzone zostanie 7 najbardziej kreatywnych zdjęcć, o których mowa w  § 2. Ich wyboru dokona jury wyłonione z zespołu NATURATIV: Magda Hajduk, Marta Ziubińska. Każda nagrodzona osoba otrzyma 2 dowolne, wybrane przez siebie na stronie www.naturativ.pl  kosmetyki Naturativ.

2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju ani na ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 5 kwietnia 2018 r. w serwisie Instagram.

4. Nagroda zostanie wydana uprawnionym osobom do dnia 20 kwietnia 2018 r.

5. W dniu 5 kwietnia 2018 r. Organizator skontaktuje się z osobami, którym przysługiwać będą nagrody, w celu uzyskania danych potrzebnych do ich wysyłki. Kontakt nastąpi poprzez serwis społecznościowy Instagram, poprzez wysłanie Wiadomości.

$4 ZGODA NA ZAMIESZCZENIE ZDJĘĆ I TEKSTÓW

Każda osoba biorąca udział w konkursie, wyraża zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe utrwalenie i rozpowszechnianie przez Organizatora posta z tekstem i zdjęciem zgłoszonego w konkursie  w szeroko pojętych akcjach i celach marketingowych i komunikacyjnych Organizatora związanych z kosmetykami, w sieci Internet.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: /blog/a-miastonaturativ---znajd-wlepke-i-wygraj-kosmetyki/

Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników.

 

 Źródło: www.naturativ.pl/blog/a-miastonaturativ---znajd-wlepke-i-wygraj-kosmetyki/
Powrót do listy artykułów
Komentarze i opinie użytkowników
Dodaj własny komentarz - Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Brak komentarzy. Dodaj pierwszy.

 
Kontakt w sprawach aktualnych
i przyszłych zamówień
Poniedziałek - piątek,
9:00 - 17:00
+48 22 273 91 50
zamowienia@naturativ.pl

W pozostałych sprawach prosimy o kontakt z biurem pod numerem: +48 22 756 33 68
Zapisz się na NEWSLETTER
Łap okazje i nowości!


Zapisz się na SMS
z ekskluzywnymi ofertami!

METODY PŁATNOŚCI
METODY DOSTAWY
GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA ZAKUPÓW
Przyłącz się do nas Facebook Google + You Tube Pinterest Instagram
© 2017 Naturativ - kosmetyki naturalne. Wszelkie prawa zastrzeżone
NATURATIV - naturalna pielęgnacja ciała  |  ZUII Organic - makijaż mineralny
Realizacja: InternetAge | Projekt: KABO STUDIO